Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Stigande räntor på nya lån inom välfärden

Uppdaterad data visar att räntorna på nya lån till investeringar inom kommunsektorn ökade fjärde kvartalet 2021.

Den digitala rapporten ”Kommunsektorns skuldförvaltning”, som uppdateras kvartalsvis, ger en bild av upplägg och villkor för kommunsektorns samlade låneskuld. Rapporten har nu uppdaterats med ny data för fjärde kvartalet 2021.

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för nya affärer ökade från 0,25 procent för tredje kvartalet till 0,36 procent för fjärde kvartalet. Det innebär att uppgången från tredje kvartalet förstärktes.

Genomsnittsräntan, inklusive derivat, för den totala låneskulden minskade från tredje till fjärde kvartalet från 0,90 procent till 0,85 procent. Det är en ny lägstanotering i en tidsserie som påbörjades 2015.

Emelie Värja, forskningschef på Kommuninvest:

– De stigande räntorna i marknaden har fått ett tydligt genomslag för kommunsektorn i den nya upplåningen. Men det handlar om en ökning från mycket låga nivåer. Räntan på nya lån under fjärde kvartalet 2021 var i själva verket så låg att genomsnittsräntan för den totala låneskulden minskade. För kommuner och regioner är det nu viktigt att förbereda sig för den successiva ränteuppgång som sannolikt är att vänta. Eftersom både kapital- och räntebindningen i kommunsektorns upplåning är kort kommer en höjning av marknadsräntorna relativt snabbt få påtagliga effekter.

Rapporten: Kommunsektorns skuldförvaltning