Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Syfte

Frågor som rör välfärden och välfärdens finansiering är centrala för vårt samhälles utveckling. Samtidigt är frågorna ofta komplexa. Society Lab har startats som ett nätverk för att öka medvetenheten, fördjupa kunskapen och skapa dialog bland politiskt engagerade unga om de utmaningar som vi står inför när det gäller framtidens välfärd och hur den ska finansieras. Nätverket riktar sig till unga förtroendevalda, tjänstepersoner och andra intresserade från båda sidor blockgränsen.

Aktiviteter

Det kostar ingenting att vara med i Society Lab och som deltagare behöver man inte binda upp sig på något sätt. Nätverket har cirka fyra aktiviteter om året, i en kombination av nätverksträffar, studiebesök, webbinarier och utbildningar.

Initiativ

Bakom Society Lab står Kommuninvest, en medlemsorganisation där merparten av Sveriges kommuner och regioner samverkar för att få bättre lånevillkor. Kommuninvest arbetar för en effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. En viktig del i Kommuninvests verksamhet är att bidra med kunskap och erfarenheter om kommunsektorns finansiering. För mer information om Kommuninvest, se www.kommuninvest.se.