Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Kampen mot otrygghet och kriminalitet: Vad spelar kommunerna för roll?

Den 19 maj arrangerade Society Lab ett webbinarium på temat Kampen om otrygghet och kriminalitet: Vad spelar kommunerna för roll?

Frågor kring otrygghet och kriminalitet har de senaste åren tagit allt mer plats i samhällsdebatten. Huvudorsaken är sannolikt att gängkriminaliteten blivit mer synlig och brutal. Det hotas, skjuts och sprängs på öppen gata.

I detta finns det en pågående diskussion om vad som bör göras inom välfärden för att förebygga och motarbeta. Inte minst sitter kommunerna med en rad verktyg som nog skulle kunna komma till bättre användning. Kan skolan ta ett större ansvar? Är fritidsverksamheten tillräckligt bra? Hur kan positiva krafter inom idrott och kultur förstärkas? Vilka ytterligare åtgärder kan socialtjänsten vidta? Hur kan de kommunala bostadsbolagen förbättra arbetet inom sina bostadsområden? Hur kan kommunerna skapa en bättre samverkan med polis och andra myndigheter i allt det som görs på området?

I juni 2021 presenterar en statlig utredning ett betänkande som i stora drag ska gå ut på att kommunerna ska ta en utökad roll i det brottsförebyggande arbetet. Hur ska en sådan roll se ut? Hur ska kommunerna göra mer?

Medverkande:
Ann-Sofie Hermansson, regeringens särskilda utredare för utredningen ”Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete”, som presenteras i juni.

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Institutet för framtidsstudier och Högskolan i Gävle

Louise Meijer (M), riksdagsledamot i Justitieutskottet

David Ling, språkrör Grön Ungdom

Nike Örbrink, förbundsordförande KDU

 

Här kan du se hela webbinariet: