Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK
Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om Society Lab.

Society Lab är ett blocköverskridande nätverk för politiskt engagerade unga (förtroendevalda, tjänstepersoner och andra intresserade). Nätverket är en plattform för att öka insikten, dela kunskap och skapa dialog kring frågor som berör framtidens välfärd och hur den ska finansieras.

Society Lab arrangerar nätverksträffar och studiebesök. Aktiviteterna inkluderar exempelvis seminarier med experter, träffar med entreprenörer och studiebesök i verksamheter. Målsättningen är att aktiviteterna ska bidra med ny kunskap och nya perspektiv som är värdefulla för deltagarna i deras dagliga politiska engagemang. Under coronapandemin arrangerar Society Lab digitala events och utbildningar.

Alla Society Labs aktiviteter är kostnadsfria.

Målgruppen för nätverket är politiskt engagerade unga (förtroendevalda, tjänstepersoner och andra intresserade) under 35 år inom kommuner, regioner och rikspolitik samt från de politiska ungdomsförbunden.

Society Lab bjuder in politiskt engagerade unga (förtroendevalda, tjänstepersoner och andra intresserade) från alla partier som vi tror kan ha ett intresse och utbyte av att diskutera välfärdsfrågor inom ramen för nätverket.

Om du är intresserad av nätverket och skulle vilja bli inbjuden, maila Society Labs projektledare Malin Olsson på malin.olsson[at]societylab.nu. Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra kommande aktiviteter eller följa oss på Facebook.

Finansiär av och initiativtagare till Society Lab är Kommuninvest, en medlemsorganisation där merparten av Sveriges kommuner och regioner samverkar för att få bättre lånevillkor. Kommuninvest arbetar för en effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. En viktig del i Kommuninvests verksamhet är att bidra med kunskap och erfarenheter om välfärdens finansiering.