Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Ekonomiska realiteter post-corona: Vilken välfärd har vi råd med?

Den 18 mars 2021 arrangerade Society Lab en digital utbildning på temat Ekonomiska realiteter post-corona: Vilken välfärd har vi råd med?

I finansieringen av välfärden står vi nu inför dubbla utmaningar. På kort sikt gäller det att under coronapandemin säkra kvalitet, volymer och uthållighet. Samtidigt gäller det att framöver, när pandemin väl är över, säkra långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Mot den bakgrunden fokuserar denna utbildning på grunderna i välfärdens finansiering: skatter, statsbidrag, utjämningssystem, resultat, effektivisering o s v. Vilka vägval står vi inför i utvecklingen av skattesystemet, ansvarsfördelningen mellan stat och kommuner/regioner samt fördelningen av resurser över landet och mellan grupper? Vilka resultat och effektiviseringar behöver vi klara av? Hur påverkar de olika vägvalen kvaliteten? Vilken välfärd har vi egentligen råd med?

Medverkande

Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi, Stockholms Universitet och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning

Susanne Spector, chief analyst på Nordea samt medlem i expertgruppen Välfärdsekonomerna

Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef Kommuninvest samt medlem i Välfärdsekonomerna

 

Här kan du se hela utbildningen: