Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Äga eller hyra samhällsfastigheter – analysen är viktig

Frågan om offentliga aktörer ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler analyseras på djupet i en ny rapport.

Ska offentliga aktörer äga eller hyra sina verksamhetslokaler? Frågeställningen är inte bara viktig. Den har dessutom blivit högaktuell på senare tid och diskuteras nu i flera sammanhang.

För att kunna fatta väl underbyggda beslut krävs som regel en ordentlig analys. I en ny rapport från Kommuninvest, som fokuserar på hur offentliga aktörer kan agera, vägs äga- och hyra-alternativen mot varandra.

Rapporten är skriven av Emelie Värja, forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest (tjänstledig), med medverkan av Lars Heikensten, tidigare bland annat riksbankschef, och Hans Lindblad, tidigare bland annat riksgäldsdirektör.

En av de centrala slutsatserna:

Starka skäl talar för att det blir billigare för medborgarna om staten, regionerna och kommunerna själva äger de fastigheter de verkar i.

Rapporten: Att äga eller hyra sina verksamhetslokaler – viktiga överväganden för offentliga aktörer