Vi använder cookies för att samla analysdata som hjälper oss att förbättra vår webbplats. Genom att använda societylab.nu accepterar du vår användning av cookies.

OK

Hur bygger vi en hållbar välfärd?

Frågor som rör välfärden och dess finansiering är helt centrala för samhällsutvecklingen. Samtidigt är de komplexa. Ambitionen med Society Lab är att med den hållbara välfärden i fokus skapa nya kunskaper och aktiv dialog bland samhällsintresserade unga. Initiativtagare är Kommuninvest - som ägs av 294 kommuner/regioner och fungerar som kommunsektorns största långivare.

Läs mer

Kommande event

Nyheter

Image for Äldreomsorgen – politikens problembarn?
Välfärdens finansiering

Äldreomsorgen – politikens problembarn?

De ekonomiska förutsättningarna inom äldreomsorgen är tuffa. Det finns möjligheter, men också betydande utmaningar.

Image for Gröna obligationer bidrar till 603 000 ton i minskade CO2-utsläpp
Hållbar finansiering

Gröna obligationer bidrar till 603 000 ton i minskade CO2-utsläpp

Kommuninvests gröna finansiering fortsätter att bidra till en viktig minskning av CO2-utsläppen

Image for Välfärdsekonomerna: Nya tider ger behov av förändrade investeringar
Välfärdsinvesteringar

Välfärdsekonomerna: Nya tider ger behov av förändrade investeringar

Välfärdsekonomerna: Fokus i kommunsektorns investeringar behöver flyttas från expansion till underhåll och omställning