Logga in:

Glömt mitt lösenord

Logga in:

Välkommen till Society Lab.
Nätverket för politiskt engagerade
makthavare om välfärd
och välfärdens finansiering.

Om nätverket

Frågor som rör välfärden och välfärdens finansiering är centrala för vårt samhälles utveckling. Samtidigt är frågorna ofta komplexa. Society Lab är en plattform med ambitionen att öka medvetenheten, fördjupa kunskapen och skapa dialog bland unga politiska beslutsfattare och politiskt verksamma om de utmaningar som vi står inför när det gäller framtidens välfärd och hur den ska finansieras.

Finansiär av och initiativtagare till Society Lab är Kommuninvest.

Vanliga frågor

 • Vad är Society Lab?
  • Society Lab är ett blocköverskridande nätverk för unga politiker och politiska tjänstepersoner. Nätverket är en plattform för att öka insikten, dela kunskap och skapa dialog kring frågor som berör framtidens välfärd och hur den ska finansieras.

 • Vilka aktiviteter anordnar nätverket?
  • Society Lab arrangerar nätverksträffar och studiebesök. Aktiviteterna inkluderar exempelvis seminarier med experter, träffar med entreprenörer och studiebesök i verksamheter. Målsättningen är att aktiviteterna ska bidra med ny kunskap och nya perspektiv som är värdefulla för deltagarna i deras dagliga politiska arbete.

 • Vad kostar det att vara med?
  • Alla Society Labs aktiviteter är kostnadsfria.

 • Vilka är med i Society Lab?
  • Målgruppen för nätverket är politiskt verksamma (förtroendevalda och tjänstepersoner) under 35 år inom kommun, landsting och rikspolitik samt från de politiska ungdomsförbunden.

 • Varför har jag blivit inbjuden till Society Lab?
  • Society Lab bjuder in ung politiker och politiska tjänstepersoner från från alla partier som vi tror kan ha ett intresse och utbyte av att diskutera välfärdsfrågor inom ramen för nätverket.

 • Hur blir jag bjuden till aktiviteterna?
  • Om du är intresserad av nätverket och skulle vilja bli inbjuden, maila Society Labs projektledare Malin Olsson på malin.olsson[at]societylab.nu.

 • Vem är det som finansierar Society Lab och hur hanteras personuppgifter?
  • Finansiär av och initiativtagare till Society Lab är Kommuninvest, en medlemsorganisation där merparten av Sveriges kommuner och regioner samverkar för att få bättre lånevillkor. Kommuninvest arbetar för en effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. En viktig del i Kommuninvests verksamhet är att bidra med kunskap och erfarenheter om välfärdens finansiering.

   Diplomat Communications ansvarar för att projektleda Society Lab, på uppdrag av Kommuninvest. Mer information om personuppgiftshantering hittar du i Diplomat Communications integritetspolicy

Vill du veta mer?

För mer information om Society Lab, kontakta projektledare Malin Olsson på

kontakta[at]societylab.nu eller 070-766 09 65