Välkommen till Society Lab.
Nätverket för unga
makthavare om välfärd
och välfärdens finansiering.

Om nätverket

Frågor som rör välfärden och välfärdens finansiering är centrala för vårt samhälles utveckling. Samtidigt är frågorna ofta komplexa. Society Lab har startats som en plattform för att öka medvetenheten, fördjupa kunskapen och skapa dialog bland unga politiska beslutsfattare och politiskt verksamma om de utmaningar som vi står inför när det gäller framtidens välfärd och hur den ska finansieras.

Finansiär av och initiativtagare till Society Lab är Kommuninvest.

Vill du veta mer?

För mer information om Society Lab, kontakta projektledare Hanna Jansson på

kontakta@societylab.nu eller 073-766 99 41